กกท_banner_web_02
กกท_banner_web_03
กกท_banner_web_04
previous arrow
next arrow

บริการของเรา

สนามกีฬา/ศูนย์ฝึกกีฬา

สนามกีฬาและศูนย์ฝึกกีฬาสำหรับการฝึกซ้อม หัวใจความสำเร็จของการแข่งขัน

พิพิธภัณฑ์/ห้องสมุด

แหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการกีฬา

สถานที่ออกกำลังกาย

ค้นหาสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย ทั่วประเทศไทย ผ่าน “SAT PLAY”

บุคลากรการกีฬา

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

เสริมสร้างสมรรถนะ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

ดีไซน์ในทุกรายละเอียด

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

อัตลักษณ์ทางชีวภาพ

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

พลวัตแห่งการเติบโต

นวัตกรรมเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เทคโนโลยี
สังคมศาสตร์ และวิศวกรรม

การกีฬาแห่งประเทศไทย

อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประกาศ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

contact@sat.or.th
www.sat.or.th
+66(0)2 186 7111