ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (๘ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง