ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทยเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (๘ เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง